Storsäljare

Information

Nyheter RSS för Nyheter

Lansering av webshop

Nu lanserar vi vår webshop. Välkomna!
2012-07-05

Egen hälsa

Ansvar för sin egen hälsa
0000-00-00

Moms: inkl. exkl.D-vitaminbrist

D-vitaminbrist...
har blivit så vanlig i Indien att läkare beskriver det som en epidemi. Men hur kan människor i ett så soligt land som Indien utveckla denna brist?

Orsaken är avgasångorna, som ofta ligger som ett dis över städerna. Föroreningarna hindrar en del av UV-strålarna att nå huden. Vilket i kombination med Indiernas mörka hud som behöver mer solljus för att bilda D-vitamin än vad ljus hy behöver ger upphov till bristen. (Vetenskapsradion P1 20/4 2010)

D-vitaminbrist kanske vanligare än vi trott

D-vitamin och dess metaboliter utgör ett viktigt endokrint system med effekter på genuttrycksnivå i de flesta vävnader, inklusive hjärnans neuron.

Vårt lands geografiska latitud (som begränsar tillgången på UV-ljus typ B), undvikande av sol och bristfällig kost har bidragit till att D-vitaminbrist/-insufficiens är vanlig. 
(Mats Humble, överläkare, akutpsykiatriska kliniken, Universitetssjukhuset MAS, Malmö)

I SBUs rapport om depressionsbehandling refereras en liten studie där en hög engångsdos av D-vitamin gav bättre effekt än tre veckors ljusbehandling vid årstidsrelaterad depression. Fyndet uppfattas av många som oväntat och är, trots studiens begränsningar, anmärkningsvärt. Aktuell forskning kring D-vitaminets fysiologi och epidemiologiska samband som kan förklara bla denna effekt kommer här att presenteras. Artikeln ger inte en systematisk översikt av den omfattande litteraturen utan vill uppmärksamma läkarkåren på en rad forskningslinjer som tyder på att vi när det gäller folkhälsofrågor borde öka intresset för vitamin D. (Läkartidningen 2007-03-14)

D-vitaminets koppling till benskörhet beror på att det behövs för att vi ska kunna ta upp kalcium i tarmen. Vid D-vitaminbrist känner kroppen av de låga kalciumhalter som uppstått i blodet och svarar med att börja laka ur skelettet för att höja kalciumnivåerna.
Numera finns det också forskning som tyder på att D-vitaminbrist kan bidra till en mängd andra sjukdomar. Kopplingar har hittats till flera olika cancerformer, där de mest intressanta är bröstcancer, prostatacancer, tjocktarmscancer och äggstockscancer. Men det finns även resultat som tyder på kopplingar till bland annat diabetes, MS, och olika infektionssjukdomar.
(Vetenskap & Hälsa)

Nya rön från USA får nu läkare att skriva ut D-vitamin. 

Solen lyser med sin frånvaro....både denna sommar och denna höst.. En vinter ligger framför oss. Immunförsvar, välmående, humör, prestation.

30mq D3-vitamin per dag är att rekommendera! Biologisk, naturlig D3-vitamin finns här på bodyhealth.se
Gisela Kinhult